DOT
پولکادات (DOT)

Polkadot

پولکادات یک پروتکل چند زنجیره‌ای خُردشده (Sharded Multichain Protocol) است که شبکه‌ای از بلاکچین‌ها را به هم متصل و ایمن می‌کند و همچنین، انتقال زنجیره‌ای متقابل هر نوع داده یا دارایی را تسهیل می‌کند. پولکادات برای ارائه زیرساخت اینترنت غیرمتمرکز بلاکچین یا Web 3.0 طراحی شده است. DOT توکنِ بومی شبکه پولکادات (Polkadot) بوده و سه هدف واضح را دنبال می‌کند : سرمایه‌گذاری برای عملیات و امنیت، تسهیل حاکمیت شبکه، پیوند توکن‌ها برای اتصال پاراچین‌ها.

DOT
IRT
USDT
تومان
DOT
IRT
USDT
تومان